Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ

Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ

Номгон сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал Номгон сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 орон нутгийн 2020 о ны төсвийн шилжих үлдэгдлээс зарцуулах зардал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-07-22 3/3
2 Малын тоо толгойн албан татварын хувь хэмжээг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-07-22 3/2
3 Сумын 2021 оны хөгжлийн төлөвлөгөөний хагас жилийн хэрэгжилтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-07-22 3/1
4 2021 оны хөгжлийн төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-18 2/6
5 2021 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын байршил, хэмжээг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-18 2/12
6 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт_ 2021 оны төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-18 2/11
7 2021 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-18 2/10
8 2020 оны төсвийн тодотгол батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-18 2/9
9 2020 оны төсвийн шилжих үлдэгдэл батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-18 2/8
10 2019 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-18 2/7
11 Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр батлах тухай / 2020-2024/
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-18 2/5
12 2020 оны үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-18 2/4
13 Хурлын хорооны ажиллах журам
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-18 2/3
14 Хурлын хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-18 2/2
15 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-18 2/1
16 Төлөөлөгчийн бүрэн эрхийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-04 1/1
17 Засаг даргаар томилуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-04 1/5
18 Хурлын Тэргүүлэгчдийг сонгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-04 1/4
19 Хурлын даргыг сонгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-04 1/3
20 Хурлын даргыг албан тушаалаас чөлөөлөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-04 1/2

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 388
190 / 49%
72 / 19%
62 / 16%
34 / 9%
30 / 8%