Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ

Санал асуулга (2)

Та шилэн дансны мэдээллийг авч чадаж байна уу (10 нийт санал)
Иргэдийн саналд тулгуурлан хэлэлцэх асуудлаа тодорхойлох (2 нийт санал)
Сумдууд