Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ

Санал асуулга (1)

Иргэдийн саналд тулгуурлан хэлэлцэх асуудлаа тодорхойлох (2 нийт санал)
Сумдууд