Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ

Номгон сум 2014 оны ажлаараа аймагтаа 3-р байрт шалгарлаа.

2015-02-12 09:35
Аймаг 2014 оноос сумдын Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага болон Төрийн захиргааны байгууллагын ажлыг нэгтгэн дүгнэж байхаар  шийдвэрлэсэн. Номгон сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал ажлын үзүүлэлтээрээ аймагтаа 3-р байранд орсон амжилттай, Номгон сум ажлаараа аймагтаа 3-р байранд шалгарлаа. 

2015-02-12 09:35

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд