Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ

ӨМ.НОМГОН СУМ: Мэдлэг-Монголын баялаг арга хэмжээ Номгон суманд

2018-04-10 17:14

Өмнөговь аймгийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас 2018.04.09-ний өдөр "Мэдлэг-Монголын баялаг" сургалт, нөлөөллийн арга хэмжээг Номгон суманд зохион байгууллаа. 
Тус арга хэмжээгээр  "Залуучуудын оролцоо", "Тогтвортой хөгжил бидний ирээдүй", "Жендэр миний нүдээр", "Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль", "Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль", "Эрүүл биед-Саруул ухаан" гэсэн 6 сэдвийн дор  өртөөчилсөн  оролцооны аргыг ашиглан сургалт, цэнгүүнийг зохион байгуулж нийт 50   гаруй хүнийг хамрууллаа. 

Мөн "Мэдлэг-  Монголын баялаг" арга хэмжээний хүрээнд "Аз жаргалтай гэр бүл" сургалтыг злохион байгуулж  10 гэр бүлийг хамруулж  гэр бүлийн аз жаргал,үр хүүхдээ хэрхэн зөв хүмүүжүүлэх вэ зэрэг сэдвээр үнэтэй сайхан сургалт мэдээллийг өгсөн байна. 

2018-04-10 17:14


Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд