Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ

ӨМ.НОМГОН СУМ: 5533 төл бойжиж байна.

2018-03-28 15:42
Номгон сум: Сумын хэмжээнд оны эхэнд нийт 116898 хээлтэгчтэй байснаас 2018.03.22-ний байдлаар 5533 хээлтэгч төллөж, 5533 төл гарсан байна. Үүнээс: 
507 ботго , 22 унага, 27 тугал, 1967 хурга, 3010 ишиг бойжиж байна.

2018-03-28 15:42

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд