Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ

ӨМ.НОМГОН СУМ: Тэтгэлэгт хөтөлбөрт шалгарлаа

2017-05-19 15:13

Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлаас төлөөллийн болон хяналтын чиг үүргээ үр дүнтэй  хэрэгжүүлэх санал, санаачлагыг дэмжих "ИТХ-ын үйл ажиллагааг дэмжих-2017 тэтгэлэг"-т Номгон сумын ИТХ, Ажлын албанаас  санаачлан боловсруулсан "Сонсох ажиллагаа-Залуучуудын оролцоо" төсөл 100 гаруй ИТХ-уудаас шалгарсан байна. 2017-05-19 15:13

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд