Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ

ӨМ.НОМГОН СУМ: 320 хүүхдийн шинэ сургуультай болно

2017-12-14 19:29
Өмнөговь аймгийн Засаг дарга, түүний Тамгын газраас 2018 онд бүх салбарт хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлыг адил тэгш хэмжээнд хийхээр төлөвлөөд байна. 
Номгон суманд 320 хүүхдийн суудалтай сургуулийг барьж ашиглалтад оруулан хүүхдүүд сурч хөгжих орчин нөхцөлийг илүү сайхан болгоно.

2017-12-14 19:29


Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд