Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ

ӨМ.НОМГОН СУМ: Багуудын нэгдсэн арга хэмжээ, БИНХ болж өнгөрлөө

2018-01-22 15:23
2018.01.20-ны өдөр багуудын нэгдпсэн өдөрлөг арга хэжмээг кохион байгуулж, багууд тус бүр багийнхаа ИНХ-ыг хийж багийн Засаг даргын ажлын тайлан, 2018 онд хийх ажлын  төлвөлөгөө, ИНХ-ын ажлын тайлан зэрэг асуудлыг хэлэлцэн шийдэврлэлээ. 
Сумын Засаг даргаас багуудын түншлэлийн холбоог шинэчлэн тогтоосон ба энэ хүрээнд түнш байгууллагуудаас багийн ИНХ-д оролцсон байна. сумын ИТХ нь Эмгэнбулаг багтай түнш байгууллага болсон ба тус багийн малчин иргэдэд спорт зааланд тоглох цаг авч өгөн тэдний чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэхэд хамтран ажиллаа. 

2018-01-22 15:23


Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд