Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ

12/7 Сумын 2015 оны газар зохион байгуулалтын хэрэгжилт, 2016 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

2015-12-19 13:52

2015-12-19 13:52

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд