Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ

ӨМ.НОМГОН СУМ: Ингэний сүүн чихрийг Номгон сумын брэнд бүтээгдэхүүнээр батламжиллаа

2018-12-19 22:00
Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчид 2018.12.19-ний өдөр 100 хувийн ирцтэй хуралдаж "Ингэн тэшээ" ХХк-ны сүүн чихрийг Номгон сумын брэнд бүтээгдэхүүнээр батламжиллаа. 
Мөн Сум хөгжүүлэх сангийн Хяналтын зөвлөлийн 2018 оны ажлын тайлан, Хурлын даргын нөөц хөрөнгийн зарцуулалтын тайланг сонсож зөвлөмж, чиглэл өглөө

2018-12-19 22:00


Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд