Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ

ӨМ.НОМГОН СУМ: Сангийндалай рашаан

2018-04-12 15:54
"Сангийн далай рашаан"
Саарав гэлэн лам нэгэн довцогын оройд өдөр бүр сан тавьж ном уншин суудаг байжээ.Нэгэн өдөр дэргэдээс нь энэхүү рашаан оргилон гарсан гэсэн түүх яригддаг байна. Энэхүү рашаан нь ходоод гэдэс, дотор эрхтэнд сайн бөгөөд оргилж байгаа рашааны хажууд дуулж хуурдахад улам хүчтэй оргилон буцалж гардаг. 

2018-04-12 15:54
Рашаан


Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд