Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ

ӨМ.НОМГОН СУМ: Шуурхай хурал боллоо

2018-06-13 15:34

Номгон сумын Засаг даргын Тамгын газрын энэ 7 хоногийн шуурхай хурал боллоо. 
Шуурхайгаар Тамгын газраас хийж хэрэгжүүлж байгаа ажил үйлчилгээг иргэд нийтэд цахимаар сурталчилах, албан хаагчдын хагас жилийн үр дүнгийн гэрээний тайланг хамт олны хурлаар хэлэлцэх, ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийгдэх төсөл хөтөлбөрийн иргэдээс гарсан саналыг өргөтгөсөн хурлаар эрэмбэлэх, өмч хөрөнгийн тооллого хийх, хагас жилийн тайлан мэдээг цэг хугацаанд нь мэдээлэх зэрэг ажлуудын талаар мэдээлэл хийлээ.

ИТХ-ын Ажлын албанаас Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө, бүтээн байгуулалтын ажлын хүрээнд хийх санал, Тэргүүлэгчдээс гарсан зарим тогтоол шийдвэрийн талаар товч мэдээлэл хийж санал солилцлоо. 
2018.06.13.
Сумын ИТХ, Тэргүүлэгчдийн ажлын алба


2018-06-13 15:34


Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд