Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ

ИТХ-ын төлөөлөгчид ХАСХОМэдүүлгээ хугацаандаа өгч дууслаа.

2015-02-03 12:50
Авлигатай тэмцэх хуулийн дагуу Номгон сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгчид болон сум, багийн Засаг дарга нар ХАСХОМ -ээ хуулийн хугацаандаа өгч дууслаа. 


2015-02-03 12:50

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд