Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ

ӨМ.НОМГОН СУМ: ИТХ, Тэргүүлэгчид, Ажлын албаны 2018 оны төлөвлөгөөг хэлэлцэн баталлаа

2018-01-17 20:49
Номгон сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчид 2018.01.17-ний өдрийн 14:30 цагт эхлэн 85,71 хуюийн ирцтэй  хуралдаж ИТХ, Тэргүүлэгчид, Ажлын албаны 2018 оны ажлын төлөвлөгөө, Төрийн шагналд тодорхойлох, Дэрсэнэ-ус багийн ИНХ-ын хуралдааны тухай зэрэг 3  асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ. 
2018 оны ажлын төлөвлөгөөнд 
нийт 63 

Хуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэх асуудал- 11 

Тэргүүлэгчдийн Хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэх асуудал-18

Мэдээлэл, сургалт, сурталчилгаа -13

Багийн ИНХ-ын төлөвлшил -5

ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн ажлын албаны дотоод ажил -11

Хяналт шалгалт, хяналт шинжилгээ-5

ажил арга хэмжээг тусгалаа. 2018-01-17 20:49

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд