Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ

ӨМ.НОМГОН СУМ: Ахмадын баяраар сумын ИТХ, ЗДТГ-аас зохион байгуулалтаар дэмжиж ажиллаа

2018-10-09 14:33
Сумын ИТХ, ЗДТГ-аас ахмадын баяр тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд зохион байгуулалтаар дэмжиж, ахмадуудыг хүлээн авч уулзах, хоол цайгаар үйлчлэх асуудлыг 5 багийн шеф байгууллага, ААН-үүдэд хариуцуулан хамтран ажиллаа. 
Мөн ахмадуудын дунд зохион байгуулагдсан 6 төрлийн тэмцээнийг шеф байгууллагууд хариуцан шагнаж урамшууллаа.

2018-10-09 14:33

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд