Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ

ӨМ.НОМГОН СУМ: Сум хөгжүүлэх сангийн төсөл сонгон шалгаруулалт 2017.09.27-ний өдөр болно

2017-09-01 18:33
Номгон сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчид 2017.09.01-ний өдөр 71,42 хувийн ирцтэй хуралдаж Сум хөгжүүлэх сангийн төсөл сонгон шалгаруулалтыг 2017.09.27-ний өдөр сумын иргэдийн оролцоотой, ил тодоор сумын төвд зохион байгуулахаар товлолоо. 
Мөн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл хөтөлбөрийн төлөвлөлт, санхүүжилт, гүйцэтгэлд хяналт шалгалт хийх ИТХ-ын дэргэдэх Хяналтын зөвлөлийг Хурлын даргаар ахлуулан 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгууллаа.

2017-09-01 18:33

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд