Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ

Сургалт, мэдээлэл зохион байгуулав.

2015-03-31 08:21
Номгон сумын ИТХ-ын Ажлын албанаас , ЗДТГ-ын Санхүүгийн албатай хамтран явуулын Иргэний танхимаар үйлчилэн Төсөвт байгууллагуудын албан хаагч нарт Шилэн дансны тухай хуулийн сургалт хийж тус хуулийн зорилго, хуулийн үндэслэл шаардлага, иргэдийн хяналт, Шилэн дансны цахим хуудаснаас хэрхэн мэдээлэл авах талаар мэдээлэл өглөө. Санхүүгийн албаны дарга Г.Цэрэндулам Орон нутгийн болон тухайн байгууллагын 2015 оны төсвийг танилцуулан төсвийн талаар асуусан асуултад хариулт өгөн, санал хүсэлтийг сонсон ажиллаа.
Энэ үеэр Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж байгууллагуудын цахим хуудас, самбарт тавьсан мэдээллийг шалган газар дээр нь зөвлөгөө өгч ажиллаа.


2015-03-31 08:21

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд