Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ

ӨМ.НОМГОН СУМ: Сумын Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн хурал боллоо

2017-12-05 15:46
Номгон сумын Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн ээлжит 12 дугаар сарын хурал 2017.12.05-ний өдөр 71 хувийн ирцтэй хуралдаж хүснийн эрхийн бичиг олгох, Ахмад настанд хөнгөлөлт үзүүлэх гэсэн асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ 

2017-12-05 15:46

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд