Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ

ӨМ.НОМГОН СУМ: Малчдад зориулсан ном

2019-02-28 15:53
Өмнөговь аймгийн ИТХ-аас малчдад  зориулан хэвлүүлсэн "Малд эмчилгээ, засал хийх аодын ухаан" "Урт наслах ухаан, Уламжлалт  эмчилгээ"   номыг багийн Засаг дарга нарт хүлээлгэн өглөө.
Сумын хэмжээнд нийт 930 ширхэг ном ирсэн байна. 
Номыг малчдад хүлээлгэн өгч гарын үсэг зуруулж, тайланг аймгийн ИТХ-д хүргэнэ. 

2019-02-28 15:53

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд