Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ

ӨМ.НОМГОН СУМ: Цэвэр ус, дулааны шугам сүлжээний ажил хийгдэж байна.

2017-12-03 15:42
 Номгон сумын 2017 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа ажлын нэг  сумын төвд цэвэр ус, дулааны шугам тавих  ажил юм. 
Тус ажлыг Өндөр хайрхан ХХК гүйцэигэж байгаа ба төвөвт өртөг нь 219,000,000 төгрөг. 


2017-12-03 15:42


Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд