Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ

ӨМ.НОМГОН СУМ: Сумын хүн ам, хөдөө аж ахуй, нийгмийн салбарын статистик үзүүлэлтүүд

2019-01-17 15:16

2019-01-17 15:16


Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд