Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ

ӨМ.НОМГОН СУМ: Малчдын зөвлөгөөн болно

2019-02-28 15:47
Төрөөс баримталж буй Мал аж ахуйн тогтвортой хөгжлийг дэмжих бодлого, хөтөлбөр, шийдвэр, уламжлалт мал маллагааны арга ухааныг сурталчилан таниулах, малчдын нийгмийн оролцоо, үүрэг, хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, малчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор "Малчдын зөвлөгөөн-2019" арга хэмжээг 2019.03.03-04-ний өдрүүдэд зохион байгуулах гэж байна.

2019-02-28 15:47

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд