Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ

ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга нарын сургалтанд хамрагдлаа

2015-02-06 12:35
Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн ажлын албанаас сумдын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга нарт сумдын ИТХ-ын үйл ажиллагаанд анхаарах зарим асуудал, сумдын ИТХ-ын тайлан үйл ажиллагааны мэдээ бичих зөвлөмж, дүгнэх журам, ИТХ-ын үйл ажиллагаа, тогтоол шийдвэрийг нийтэд сурталчлах, иргэний танхимын үйл ажиллагаа,архив бичиг хэргийн стандарт, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт тооцох, үр дүнгийн гэрээний үнэлгээ гэрээ байгуулах дүгнэх зааварчилгааны талаар зохион байгуулсан сургалтад Номгон сумын  ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга Б.Булгамаа оролцлоо. 
Сумдын ИТХ-ын 2014 оны ажлын үнэлгээгээр Номгон сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал 3-р байранд орсон амжилттай байна. 

2015-02-06 12:35

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд