Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ

ӨМ.НОМГОН СУМ: Төрийн сангийн хянан туслах ажлын хэсэг Номгон суманд ажиллаа

2019-04-24 09:56

Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн дотоод хяналтын ажлын хэсэг Номгон суманд 2019.04.19-ний өдөр ажиллан төсөвт байгууллагуудын төрийн сангийн үйл ажиллагааны журмын хэрэгжилт, төлбөр тооцооны үйл ажиллагаанд хяналт хийж дүнгийн хурлаар зөвлөмж чиглэлийг өгч ажиллаа.


2019-04-24 09:56


Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд