Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ

ӨМ.НОМГОН СУМ:Аймгийн ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлууд

2017-12-05 17:26
Өмнөговь аймгийн ИТХ-ын 2017 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн ээлжит хуралдаанаар аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх төсөл хөтөлбөр, арга хэмжээг баталлаа. 
 Номгон суманд сумын үүрэн телецоны тархалтыг нэмэгдүүлэх, Инженерийн хийцтэй 2 ширхэг худаг засварлах сумын төвийг шилэн кабелд холбох зэрэг ажлууд хийгдэнэ

2017-12-05 17:26


Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд