Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ

ӨМ.НОМГОН СУМ: ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн ирцийн мэдээлэл

2017-12-07 09:43
Сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн Хурал 2017 онд 17 удаа хуралдаж дунджаар 71,40 хувийн ирцтэй хуралдсан байна. 
Тэргүүлэгчдээс хамгийн олон удаа хуралд оролцсон нь тэргүүлэгч Л.Пунцаг байна. Тэргүүлэгчдийн хуралд оролцоогүй шалтагааныг дурдвал: 
- Хурал хийхээс нэг хоногийн өмнө тэргүүлэгчид өөр аймаг суманд ажлаар явсан
- чөлөө авсан.
- ажил албаны сургалтанд яваад эзгүй байсан
- хурлын зар хүргэх боломжгүй, холбоо барих боломжгүй байсан зэрэг болно. 
Ямар нэгэн байдлаар хурал таслах, ирэхгүй байх зөрчил гараагүй гэж ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн ажлын албанаас дүгнэж байна. 
-

2017-12-07 09:43

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд