Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ

ӨМ.НОМГОН СУМ: "Хүмүүнлэгийн үйлсэд иргэн таны оролцоо" хүмүүнлэгийн аян Номгон суманд

2017-11-21 17:20
Өмнөговь аймгийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж байгаа  "Хүмүүнлэг үйлсэд иргэн таны оролцоо" аяны хүрээнд Номгон сумын УЗАШХ-ноос аяны  нээлтээ 2017.11.20-ний өдөр хийж, аймгийн УЗДШХ-ны арга зүйч, багш нарыг урьж иргэдийн хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор МУЗН-ийн үйл ажиллагаа, гишүүнчлэлийн талааар сурталчлан таниулах сургалт сургалт зохион байгуулахын зэрэгцээ аймгийн Ахмадын холбооны дэргэдэх Бүжгийн холбоотой хамтран иргэд залуучуудад нийтийн цэнгээнт бүжиг заах арга хэмжээг зохион байгууллаа.
Мөн аймгийн УЗХ-ноос ирүүлсэн тусламжийн хувцасыг зарим иргэдэд тараан өгч эхлээд байна. 
Сумын байгууллага, албан газар, ААН-үүд хүмүүнлэгийн аяны хүрээнд хүмүүнлэгийн ажил арга хэмжээг зохион байгуулж, гишүүнчлэлийн эгнээг өргөтгөх зэрэг ажлыг хийж эхлүүлээд байна. 

2017-11-21 17:20


Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд