Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ

ӨМ.НОМГОН СУМ:" Математикийн стандарт" массын олимпиад боллоо

2018-04-23 12:14
Өмнөговь аймгийн ИТХ-аас санаачлан 2 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа 2017-2018 оны хичээлийн жилийн " Математикийн стандарт" массын олимпиад 2018.04.20-ний өдөр Номгон сумын ЕБС-ийн 4-9 дүгээр ангийн сурагчдын дунд төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулагдлаа. 
Математикийн массын олимпиадад 4-9 р ангийн 139 сурагч, Эрүүл мэндийн хичээлийн олимпиадад 4-9 р ангийн 92 сурагч, Геометрийн массын олимпиадад 19 сурагчид тус тус оролцлоо. Мөн математикийн багш нарын олимпиадад 7 багш оролцсон байна. 
Олимпиадын ерөнхий хянагчаар Өмнөговь аймгийн БСУГ-ын төлөөлөгч, МХГ-ын улсын байцаагч Х.Бурмаасүрэн ажиллаж, Номгон сумын ЗДТГ-ын мэргэжилтэнүүд анги тус бүрийн хянагчаар ажиллаа. 
Олимпиадын материалыг аймгийн БСУГ-т төвлөрүүлэн ажлын хэсэг дүгнэж онооны дарааллаар байр эзлүүлж урамшуулах юм. 

2018-04-23 12:14


Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд