Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ

ӨМ.НОМГОН СУМ: Төрийн байгууллагын үйлчилгээний чанар хүртээмжийн талаарх судалгаа авагдаж байна

2017-12-03 12:33
Иргэдэд төрийн үйлчилгээний чанар, шуурхай байдал, хүртээмжийн бодит байдлыг хөндлөнгийн байгууллагаар хяналт-шинжилгээ хийлгэн үнэлүүлж, түүнд дүн шинжилгээ хийн цаашид өөрчлөх бодлого, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг тодорхойлох зорилгоор Өмнөговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас Иргэний нийгмийн сүлжээ төрийн бус байгууллагаар дамжуулан судалгаа авах ажил хийгдэж байна. 
Судалгааны ажлын хэсэг Номгон суманд 2017 оны 12 дугаар сарын 03-ний өдөр ажиллаж нийт 86 иргэнийг хамруулан судалгаа авах юм байна. 
Судалгаанд төрийн албан хаагчид төрийн бус байгууллага, иргэд, малчид, ажил эрхэлдэггүй иргэд, залуучуудыг хамруулж байна. 

2017-12-03 12:33


Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд