Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ

ӨМ.НОМГОН СУМ: Авлигагүй-Өмнөговь аяны хүрээнд

2017-11-21 16:59
Өмнөговь аймгийн ИТХ-аас баталсан "Аюулгүй -Амар тайван Өмнөговь" дэд хөтөлбөрийн хүрээнд авлигын эсрэг " Авлигагүй-Өмнөговь" аяныг эхлүүлж  Номгон сумын ИТХ, ЗДТГ -аас хамтран төрийн албан хаагчид, Хурлын төлөөлөгчид, иргэдэд нийт 100 гаруй хүнийг Авлигын эсрэг хууль тогтоомжоор сургалтанд хамруулж, төрийн албан хаагчдыг Авлигаас ангид байх тангараг өргүүлж, амлалтын дэвтэрт гарын үсэг зуруулах арга хэмжээг зохион байгуулж, авлигагүй хамт олон гэрэл зургийг авхуулж цахим хуудсанд байршууллаа. 

Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн Ажлын алба 
2017.11.20.

2017-11-21 16:59


Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд