Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ

ӨМ.НОМГОН СУМ: Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх Хамтарсан багийн сургалтанд Номгон сумын хамтарсан багийн 10 гишүүн оролцлоо

2017-06-09 10:06
Гэмт хэрэг зөрчил, зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийн Аюулгүй-Амар тайван Өмнөговь хөтөлбөрийн хүрээнд ГХУСАЗЗ, аймгийн Цагдаагийн газраас зохион байгуулсан Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг хэрэгжүүлэх, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх Хамтарсан багийн үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх сургалт 2017 оны 06 дугаар сарын 08-ний өдөр Хүрмэн суманд амжилттай зохион байгуулагдлаа. Тус сургалтанд Хүрмэн, Баяндалай, Номгон сумын Хамтарсан багийн нийт 25  гишүүн оролцсоноос  Номгон сумаас Т.Мөнхсүх, Ц.Баярмаа, Б.Булгамаа, Ц.Сарантөгс, Ц.Нарангэрэл, Д.Нямцэрэн, И.Өлзий-Очир, А.Алтанчимэг, Х.Бат-Эрдэнэ, П.Ганцэцэг нар хамргадлаа 

2017-06-09 10:06


Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд