Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ

Багийн Засаг дарга

2017-02-15 23:43
Эмгэнбулаг багийн 2016 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн иргэдийн Нийтийн Хурлаар П.Бат-Эрдэнэ багийн ИНХ-ыэн даргаар, Х.Бат-Эрдэнэ багийн Засаг даргаар тус тус томилогдон ажиллаж байна. 
Засаг дарга Х.Бат-Эрдэнэ нь дээд боловсролтой, төрийн удирдлагаар бакалаварь зэрэгтэй. 

2017-02-15 23:43

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд