Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ

Номгон сумын ИТХ-ын ээлжит 7 дугаар хуралдаан 2014.12.19-ний өдөр нээлттэй хуралдана.

2014-12-08 10:04
Номгон сумын ИТХ-ын ээлжит 7 дугаар хуралдааныг 2014.12.19-ний өдөр нээлттэй хуралдаж дараах асуудлуудыг хэлэлцэхээр шийдвэрлэлээ. Үүнд: 
1. Сумын  ИТХ-ын 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан 
2. Сумын эдийн засгийн хөгжлийн  цогцолбор төлөвлөгөөний  хэрэгжилт 
3. Сумын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2014 оны үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт, 2015 оны үндсэн чиглэлийн тухай
4.   Сумын 2015 оны төсөв батлах тухай
5. Сумын 2014 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт
6.  Сумын 2015 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө, иргэнд  өмчлүүлэх газрын зориулалт, хэмжээ, байршил батлах тухай
7.  Ном дизель ОНӨААТҮГ-ын 2015 оны төсөв батлах тухай 

2014-12-08 10:04

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд