Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ

ӨМ.НОМГОН СУМ: Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт хийж, зөвлөгөө өгч ажиллаа

2018-04-24 11:23
Сумын ИТХ-аас 2018.04.23-ний өдөр байгууллагуудын шилэн дансны хэрэгжилтэнд хяналт хийж зөвлөгөө өгч ажиллаа. 
Ту хяналтаар зарим байгууллагуудын шилэн дансны самбарт тамга тэмдэг дарж баталгаажуулаагүй тогтоол шийдвэр байршуулсан, 5саяаас дээш худалдан авалт хийсэн тухай мэдээлэл оруулаагүй зэрэг зөрчилтэй байлаа. 
Зөрчил дутагдлыг албан бичгээр байгууллага бүрт хүргэж ажиллана.

2018-04-24 11:23


Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд