Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ

ӨМ.НОМГОН СУМ: Хуралдааны бэлтгэл ажлын хүрээнд

2017-11-27 16:11
Аймгийн ЗДТГ-ын Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсээс ирүүлсэн зөвлөмжийн дагуу, мөн ээлжит хуралдааны  бэлтгэл ажлын хүрээнд Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх үүднээс сумын ИТХ-ын Ажлын албанаас сумын засаг даргад хэлэлцэх асуудлын талаар санал, мэдээллийг хүргүүллээ 

2017-11-27 16:11

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд