Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ

ӨМ.НОМГОН СУМ: 2018 онд шинээр 11 хүн МУЗН-ийн онцгой гишүүнээр элслээ

2018-12-18 19:57
Номгон сумын Улаан Загалмайн Анхан Шатны Хороонд нийт 54 Онцгой гишүүн бүртгэлтэй байдаг ба 2018 онд шинээр 11 хүн Онцгой гишүүнээр элслээ. 
2018 онд нийт 5 багийн 214 өрх, ЕБС-ийн багш ажилчид нийт 11 хүний жилийн хураамж болох 6,0 төгрөгийг төвлөрүүлж 1350,0 төг, Онцгой гишүүн 30 хүн жилийн хандив болох 50,0 төгрөгийг төвлөрүүлж 1500,0,Өсвөрийн улаан загалмайч 91 хүүхэд жилийн 2,0 төгрөгийн хураамж болох 182,0, нийт 3032,0 төгрөгийг төвлөрүүллээ. 


2018-12-18 19:57

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд