Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ

ӨМ.НОМГОН СУМ:Малчдын зөвлөгөөнд Номгон сумаас нийт 18 малчин оролцлоо

2017-12-01 15:19


2 жил тутамд зохион байгуулдаг Өмнөговь аймгийн 15 сумын "МАЛЧДЫН ЗӨВЛӨГӨӨН" д Номгон сумаас 5 багийн 18 малчин оролцлоо. 

Тус зөвлөгөөнөөр холбогдох албаны хүмүүс мал аж ахуйн салбарын өнөөгийн байдал, төр засгийн бодлого шийдвэр, нийгмийн даатгалын тухай шинээр хэрэгжиж байгаа хууль, малын түүхий эдийг боловсруулах үйлдвэр малчдын хамтын ажиллагааны талаар мэдээлэл хийж, малчдын өмнө тулгамдаж байгаа асуудлын талаар хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. 2017-12-01 15:19


Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд