Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ

Номгон сумын ИТХ, ЗДТГ-аас хамтран Орон нутгийн хөгжилд иргэдийн оролцоо самбарыг бэлтгэн багуудад хүлээлгэн өглөө.

2014-10-30 10:49
Номгон сумын ИТХ, ЗДТГ хамтран Орон нутгийн хөгжилд иргэдийн оролцоо самбарыг бэлтгэн багууддаа хүлээлгэж өглөө. 
Тус самбарт Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх боломжтой ажлууд, ОНХС-ийн хэрэгжилтийн үе шатанд иргэд хэрхэн оролцох тухай мэдээллийг сурталчилан байрлуулсан юм. 

2014-10-30 10:49

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд