Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ

ӨМ.НОМГОН СУМ: Сонгогчдын нэрсийн жагсаалтыг Санал авах байранд хүргүүллээ

2017-06-05 17:01
Номгон  суманд Ерөнхийлөгчийн сонгуулийг зохион байгуулах 1554, 1555, 1556, 1557, 1558 дугаар  хэсгүүдийн ахлах зохион байгуулагчид сонгогчдын нэрсийн жагсаалтаа хүлээн авлаа. 
2017.06.02-04-ний өдрүүдэд болсон багийн иргэдийн Нийтийн Хурлын үеэр хуралдаа хүрэлцэн ирсэн иргэдийн нэрсийг тулгах, сонгогчийн урилга тарааж өгөх ажлыг зохион байгуулж ажиллаа. 
Сонгогчдын нэрсийн жагсаалтыг тулгах, сонгогчийн урилга хүргүүлэх ажил үргэлжлэн хийгдэж байна. 
Мөн Намуудын нэр дэвшигчийн ухуулагчийг бүртгэх, сурталчилгаанд ашиглах тээврийн хэрэгслийн таних тэмдгийг хүлээлгэн өгөх зэрэг ажлууд хийгдэж байна. 

Номгон сумын Сонгуулийн хороо Б.Булгамаа 

2017-06-05 17:01

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд