Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ

ӨМ:Номгон. Эмгэнбулаг багийн танилцуулга

2017-12-01 18:01
Эмгэнбулаг багийн 2016 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн иргэдийн Нийтийн Хурлаар П.Бат-Эрдэнэ багийн ИНХ-ын даргаар, Х.Бат-Эрдэнэ багийн Засаг даргаар тус тус томилогдон ажиллаж байна. 
Багийн ИНХ-ын хуралдаанаар 
- Багийн ИНХ-ын дэг батлах тухай 
- Багийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр батлах 
-Багийн ИНХ-ын төлөвлөгөө батлах 
- Өвөлжөө бууцны газар эзэмшүүлэх тухай
-Иргэдийг шагналд тодорхойлох 
-ОНХС-аар хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөрийн жагсаалт батлах 
Малжуулах хөтөлбөрт хамруулах тухай зэрэг асуудлыг бие даан шийдвэрлэж ирсэн байна. 2017-12-01 18:01


Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд