Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ

ӨМ.НОМГОН СУМ: Малчид, иргэдэд зориулсан хууль эрх зүйн ном ирлээ

2017-12-08 15:47
Нутгийн удирдлагын 25 жилийн ойн ажлын хүрээнд Өмнөговь аймгийн ИТХ-аас малчид, иргэдэд зориулсан хууль эрх зүйн ном бэлтгэн гаргасан байна. 
Номгон сум ИТХ, ЗДТГ 500 ширхэг номыг хүлээн авч жилийн эцсийн мал тооллогын ажлын хэсгээр дамжуулан хүргүүлэхээр баг бүр хуваарилалт хийлээ. 

2017-12-08 15:47


Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд