Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ

ӨМ.НОМГОН СУМ: Залуучуудыг сонсох ажиллагаа Эмгэнбулаг багт

2017-12-02 18:52
Эмгэнбулаг багийн иргэдийн Нийтийн хурлын үеэр Залуучуудын сонсох ажиллагааг явуулж, 15 залуучуудыг хамрууллаа. 
Багийн хуралд оролцсон нийт иргэдийг хамруулан Гөр бөмбөг, Караоке тэмцээнүүдийг зохион байгуулсан байна. 
Тус уулзалтыг Төслийн багийн гишүүн, багийн Засаг дарга Х.Бат-Эрдэнэ, багийн ИНХ-ын дарга П.Бат-Эрдэнэ нар зохион байгуулж оролцлоо. 
Залуучууд шинэ залуу малчин өрхөд өвөлжөөө олдохгүй байна, Сургалт залуучуудын уулзалтанд орох хүсэлтэй залуус байна, Ажилд ороход хүндрэлтэй байна гэсэн санал хүсэлтүүдийг гаргасан байна.


2017-12-02 18:52


Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд