Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ

ӨМ.НОМГОН СУМ: ИТХ-ын 2017 оны ажлын тайлангаа мэдээ мэдээллийн аялах дэвтрээр танилцуулна

2017-12-08 09:08
Номгон сумын ИТХ-аас 2017 онд хийсэн үйл ажилллагааны тайлангаа аялах дэвтрээр дамжуулан хөдөөгийн малчид, иргэдэд хүргэн танилцуулна. 
Аялах дэвтрийг жилийн эцсийн мал тооллогын ажлын хэсэгт орж ажиллаж байгаа ИТХ-ын төлөөлөгчид, багийн ИНХ-ын дарга багийн Засаг дарга  болон мэргэжилтнүүдэд хариуцуулан өгч  8 хэсэгт 8 дэвтэрийг гардуулан өглөө. 
Энэхүү мэдээ, мэдээллийн аялах дэвтрийг 2016 оноос эхлэн аялуулж, иргэд малчдад хүргэн ажиллаж байгаа билээ. 2017-12-08 09:08


Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд