Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ

ӨМ.НОМГОН СУМ: Сумын Номын сан 7763 номын фондтой

2018-11-29 14:37

Номын сан нь 7763 номын фондтой ажиллаж, 3077146 төгрөгийн 175 номоор баяжилт хийн, нийт 34 уншигчдад лавлагаа өгч 210 уншигчдад 350 ном олгож ажиллаж байна.

2018 онд Аймгийн хөрөнгө оруулалтаар 2,0 сая төгрөгийн ном ирсэн.


Ном бол ертөнцийг харах цонх мөн.


мэдээллийг Номгон сумын Номын сангаас авав


2018-11-29 14:37


Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд