Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ

Номгон сум: МУЗН-ийн Онцгой гишүүнээр элслээ

2019-08-06 09:54

Номгон сумын Хармагтай багийн малчин Ц.Эрдэнэбат, Б.Нэрвий нар гэр бүлээрээ өөрсдийн сайн дураар МУЗН-ийн Онцгой гишүүнээр элслээ.

Хүмүүнлэгийн үйлс гэдэг бол нийгмийн хөгжилийн дэмжих тулгуур юм. 
“ХЭНИЙ ЗҮРХ БУСДЫН ТӨЛӨӨ ЦОХИЛНО ТЭР ҮНЭХЭЭР АГУУ ХҮН “

Хүмүүнлэгийн үйлс дэлгэрэх болтугай.


2019-08-06 09:54

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд