Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ
Норов
Буянхишиг
ИТХ-ын Дарга, ИТХ-ын Тэргүүлэгч, ИТХ-ын Төлөөлөгч
Сумдууд