Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ
Норов
Буянхишиг
ИТХ-ын Дарга, ИТХ-ын Тэргүүлэгч, ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол

  • 2008 - 2014 Засагт хан Дээд сургууль

Боловсрол зэрэг

  • бакалаврь

Туршлага

  • 2008-2012 - 2012 Номгон сумын ИТХ -ын дарга
  • 2016 - Номгон сумын ИТХ-ын дарга

Гавъя Шагналууд

  • Хөдөлмөрийн хүндэт медаль

Cv Facebook

Сумдууд