Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ
Бямбаа
Булгамаа
ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга
Сумдууд