Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ
Бямбаа
Булгамаа
ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга

Боловсрол

  • 1988 - 1989 Өмнөговь аймаг 1-р 10 жилийн сургууль
  • 1989 - 1990 Улаанбаатар хот Худалдааны ТМС
  • 2003 - 2007 Улаанбаатар хот "Засагт хан" ДС

Туршлага

  • 2006.09.01. - Номгон сумын ИТХ

Гавъя Шагналууд

  • 2012 Нутгиийн удирдлагын холбооны Соёмбо тэмдэг
  • 2017 Нутгийн удирдлагын байгууллагын тэргүүний ажилтан

Гадаад хэл

  • англи хэл

Имэйл

Cv Facebook

Сумдууд